Accommodatie

Alkmaar Beach heeft de beschikking over een beachvolleybal-accommodatie met 3 velden en speelt op sportcomplex Vaart aan de Hoornseweg 28 in Alkmaar. Er is voldoende parkeergelegenheid voor zowel de fiets als auto.

Locatie van de Sportclub

Regelementen

1.    Het beachseizoen loopt van 4 april tot 1 september
2.    Deelname Alkmaar Beach: Deelname is geldig voor 1 beachseizoen. Contributie moet aan het begin van het seizoen worden betaald.
3.    De ingang van Alkmaar Beach bevindt zich aan de Hoornseweg 28 in Alkmaar
4.    De spelers die als eerste op een veld gaan beachen dienen het veld op te bouwen.
5.    De spelers die als laatste op een veld gebeacht hebben dienen het veld af te breken en het zand bij te harken.
6.    Als je het veld verlaat, hark je het zand aan zodat ook de volgende spelers op een mooi veld kunnen spelen.
7.    Fietsen s.v.p. in de fietsenrekken plaatsen.
8.    Iedere beacher is verantwoordelijk voor een opgeruimd veld (geen zwerfafval) en een normaal geluidsvolume in verband met omwonenden.
9.    Het spelen op de velden van Alkmaar Beach geschied geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid
10.   Alkmaar Beach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijk letsel, verlies, diefstal of geleden materiële schade in en om de velden van Alkmaar Beach

 

Aanvulling Stichting BAUD (sportaccommodatie “Vaart”)
Dit zijn aanvullingen op: Alg Voorwaarden StBAUD V1-3, van Stichting BAUD.
a) Parkeren binnen de poort is niet toegestaan (ontsluiting hulpdiensten woonwijk “Vaart” en drakenboten)
b) Accommodatie (hal, toiletten, kantine) dient met “schone” voeten te worden betreden.
c) Voor en na toiletgebruik dient het gebouw te zijn afgesloten, om ongenode gasten te weren.
d) Toegang kantine zonder (bar)personeel van Stichting BAUD is absoluut verboden.
e) Na gebruik van de accommodatie dient overtollig zand en vuil te worden opgeruimd. Overige schoonmaak is voor stichting BAUD.
f) In het geval van een onduidelijkheid in de afspraken dienen ter plekke de aanwijzingen en beslissingen van Stichting BAUD te worden opgevolgd. Zij zijn ten allertijden verantwoordelijk voor het dagelijkse beheer van de accommodatie. Indien nodig zullen de beide besturen later aanvullende afspraken over deze kwesties maken.


Stichting Beheer Accommodatie United Dragons (BAUD) beheerd en exploiteert de sportaccommodatie "Vaart". Het doel is de leden van drakenbootvereniging United Dragons, de gelegenheid te geven tot beoefening van de drakenbootsport in Alkmaar.